Lotus çiçeği anlamı

Lotus çiçeği anlamı farklı kültür ve zamanlara göre değişmektedir. Eski çağlar boyunca, Asya ve Yakın Doğuda, lotus çiçeği kutsallıkla birlikte anılmıştır. Yaprakları açılmış lotus çiçeğini Persliler hayat verici olarak, yani güneşin sembolü olarak görürken, Finikeliler cennet çiçeği olarak tasvir etmişlerdir. Çin’de ise sadece dinsel açıdan değil, tıp ve gıda alanlarındaki kullanımları nedeniyle lotus çiçeğine ayrı bir önem verilmiştir. Çin’de pek çok şair, göl veya kanallardaki suyun üzerinde yüzen lotus çiçeklerinden ilham alarak şiirler yazmışlardır.

Lotus çiçeği

Lotus çiçeği

Robert Graves adlı yazarın “Beyaz Tanrıça” adlı kitabında, Yunan mitolojisi kahramanlarından yarı insan, yarı Tanrı kahraman Herkül’ün lotus biçimli altından yapılmış bir güneşi ödünç olarak aldığı tasvir edilir.

Antik Mısır’da Lotus Çiçeği Anlamı
Antik Mısır efsanelerinde lotus çiçeği çok sık kullanılır. Mısır tanrılarının Osiris adlı kralı, lotus çiçeklerinden yapılmış bir taç giymiş olarak tasvir edilirken, Osiris’in kraliçesi olan Isis, yeni yetişen lotus çiçeğinden yapılmış taç takarken tasvir edilir.

Horus adlı Tanrı’nın geçtiği bir başka eski Mısır mitolojisinde ise, Horus’un her gün çiçek açan lotus çiçeği aracılığıyla tekrar doğduğu anlatılır. Eski Mısırlılar cennetin lotus çiçeğinin gövdesi üzerinde yükseldiğini düşünürlerdi. Bunu göstermek için de tapınaklarındaki sütunlara lotus çiçeğinin sarmasını sağlamışlardır.

Eski Hindistan’da Lotus Çiçeği Anlamı
Eski Hindistan’da ise lotus çiçeğinin ayrı bir yeri vardır. Bir Hint efsanesinde, Mısırdaki efsanelere benzerlikler vardır. Bu efsaneye gere, suyun üzerindeki lotus çiçeğinin yaprakları açılır ve içerisinden Brahma, Vishnu ve Shiva çıkar. Hint inanışına göre lotus çiçeğinin merkezi, büyük yaşamın merkezi ve gücün kaynağıdır.

Erken dönem Hindu edebi çalışmalarından birinde, antik Hindistan tanrıçalarından olan Rig Veda, “Lotus Tanrıça Lakshmi” olarak anılmakta ve “Tüm Canlıların Anası” lakabı takılmaktadır. Lakshmi’nin diğer adı ise Padma, yani lotus’dur. Bu adla Lakshmi “lotus’tan doğan”, “lotus gözlü” ve “lotus renkli” olarak anılmakta, genelde lotus çiçeğinin üzerinde otururken ya da lotus çiçeğinin üzerinde ayakta dururken tasvir edilmektedir.

Eski Çin’de Lotus Çiçeği Anlamı
Buda, aydınlanma zamanlarında yaprakları açılmış lotus çiçeğinin üzerinde otururken tasvir edilmektedir. Asya’daki sanat eserlerinde Buda’lar genelde lotus çiçeğinin üzerinde otururken tasvir edilmektedir.

Lotus, aydınlanmanın en üst mertebesidir. Kwan Yin adlı Bodhisatva (Budizm inanışına göre aydınlanmasını erteleyen kişi) genelde lotus çiçeklerinin üzerinde dururken tasvir edilmektedir. Guru Rinpoche olarak bilinen Padma Sambhava adlı Tibet’e 762 yılında Budizmi tanıtan hoca ile ilgili bir başka efsane vardır. Bu hocanın ismi “lotus vaizi” anlamına gelmekte ve Sanskritçe “Padma” yani lotus kelimesinden türetilmiştir. Çok uzun zaman önce Padma, çok güzel olan Mandarava adındaki karısıyla meditasyon yaparmış. Padma’nın kızını Budizme soktuğunu duyan kral çok kızmış ve Padma’yı tutuklatıp diri diri yaktırmış. Fakat, kralın askerleri ansız bedenin küllerini toplamaya geldiklerinde, Padma Sambhava’nın hala canlı olduğunu ve muhteşem lotus çiçeğinin üzerinde gölde meditasyon yaptığını görmülerdir. Bu tarihten itibaren, bu yer Tso (göl), Pema (lotus) olarak adlandırılmıştır.

Buda Shayamuni hayatının son sekiz senesinde, Saddharma-Pundarika (Sanskritçe Harika kanun’un lotus’u anlamına gelmektedir) hakkında vaaz vermiştir. Bu zaman aralığında Buda bacaklarını lotus olarak adlandırılan pozisyonda olacak şekilde çapraz yaparak oturmak suretiyle meditasyon yapmış ve aklı ile vücudunun hiç hareket etmediği bir bilince erişmiştir. Daha sonra kendi takipçilerine, gerçeği henüz açıklamayacağını, ileriki zamanlarda, dünyanın aptallık, kızgınlık ve hırsla zehirlendiği ve diğer tüm öğretilerin çaresiz kaldığı bir ortamda lotus öğretisinin insanlığı kurtaracağını tahmin etmiştir. Lotus Sutra adlı öğretinin hangi orijinal dilde vaaz edildiği bilinmemekle birlikte, Çince’ye Orta Asyalı rahip Kumarajiva (İS 344-413) tarafından Sanskritçe’den tercüme edilmiş, daha sonra Japonca ve İngilizce’ye çevrildiği kesindir.

Tibet’te Lotus Çiçeği Anlamı
Tibetli Budistlerin lideri Dalai Lama, beyazın diğer tüm renklerin birleşiminden oluşması ve manevi mükemmelliği temsil etmesi nedeniyle, “Beyaz Lotus’un Kralı” olarak bilinmektedir. Tibetli Budistlerin ibadet ederken kullandığı mandala’ların pekçoğu doğum, ölüm ve tekrar ölümü tasvir etmek üzere lotus çiçekleriyle işlenmiştir.

Renklere göre Lotus Çiçeğinin Anlamı

Mavi Lotus Çiçeği
Mavi lotus ruhun maddi dünya üzerindeki kontrolünü ifade eder. Aynı zamanda, bilgi, akıl ve zekanın da sembolüdür. Mavi lotus çiçeği bilginin hiçbir zaman tam olmayacağını anlatmak için her zaman yarı açmış şekilde tasvir edilir. Keza, çiçeğin merkez noktası asla gösterilmez. Mavi lotus çiçeği Prajnaparamita’nın karakteristik özelliklerinden olan akılın mükemmeliyetçiliğini de anlatır.

Kırmız Lotus Çiçeği
Kırmızı lotus çiçeği, kalbin orijinal durumunun halini sembolize eder. Aşk, ihtiras, aktiflik, hırs ve kalple ilgili diğer duyguları ifade eder. Bu çiçek genelde açılmış şekilde anlatılır, böylelikle kalbin tam olarak açılmasındaki güzellik anlatılmış olunur. Kırmızı lotus Avalokitsvara ile birlikte anılmaktadır.

Pembe Lotus Çiçeği
Pembe lotus, en yüksek alydınlanma düzeyine erişmeyi yani Buda’nın kendisini temsil eder. Genelde beyaz lotus’la karıştırılmakla birlikte, pembe lotus çiçeği Buda’yı ifade ederken, beyaz lotus çiçeği daha düşük mertebede olanlar için kullanılır.

Mor Lotus Çiçeği
Bu çiçek genelde mistik anlayışı ifade eder ve Budizmin ezoterik bölümlerinde sık kullanılabilir. Değişik şekilde tasvir edilebilir, eni filizlenmiş şekilde veya tam açmış şekilde tasvir edilebilir. Tek sapla ve 3 saplı şekilde tasvir edilebilir. 3 saplı olarak tasvir edilmesi Garbhadhatu’ın 3 parçası, yani vairocana, lotus ve vajra parçalarını ifade eder. 5 saplı olarak tasvir edilmesi ise Vajradhatu’nun 5 farklı bölümünü ifade eder. 8 yaprak ise 8 aşamalı yolu ifade eder. Bir kap veya tepside dururken temsil edilmesi ise saygı’yı ifade eder.

Altın Lotus Çiçeği
Altın lotus Budizm’de 2 farklı anlama gelebilir. Birincisi, aydınlanmanın başarılması, ikincisi ise normal algılarımızın dışındaki gerçek çiçek’tir.
Buda Dharma ile konuşurken, Büyük Cennet Kralı Brahma ona altın lotus vermiştir. Buda büyük toplantıda önce çiçeği elinde tuttu. Yüzbinlerce insan ve tanrı bulunmasına karşın, Mahakasyapa dışında kimse cevap vermedi. Mahakasyapa ise sadece gülümsedi. Buda “Nirvana yani Gerçek Dharma’yı buldum. Kashyapa sayesinde Daharma’nın akıldan akıla aktarılması sağlandı.” dedikten sonra Mahakasyapa Dharma’yı aldı ve ilk Budist rahip oldu.

Bu durumda, yüzyıllardır pek çok medeniyette efsanelere konu olan Lotus çiçeğinin sırrı nedir? Sembolik gücünü nereden almaktadır?

Lotus çiçeği, bitki familyasının Nymphaeacea adlı suda yetişen zambak ailesine aittir. Bu ailede 50-60 farklı tür bulunmaktadır. Suda yetişen Lotus çiçekleri, suyun altındaki çamurda büyür ve havalar ısındığında uçlarını suyun üzerine çıkartırlar. Bu uçlardan suyun üzerinde yeşil yapraklar oluşur ve büyür, bu yaprakların arasında çiçekler açar ve çiçekler, 25-30 cm’ye genişliğe uzanırken, bitkinin tüm boyu insanın boyunu geçebilir. Çiçekler, sabah gün doğarken açar, akşam batarken ise kapanır.

Lotus çiçeğiyle ilgili esasında bir kavram karmaşası vardır. Antik Mısır ve Yunanlıların tasvirlerinde kullandıkları lotus, Nymphaea caerulea ailesine ait su zambağıdır ve rengi mavidir. Öte yandan, Amerika ve dünyanın pek çok yerinde yetişen ve Nuphar adlı Nelumbo lutea bitki ailesine ait olan lotus çiçeği de vardır ki esasen bu bitki göl zambağıdır ve diğer lotus’tan farklıdır.

Amerikalı Nelumbo lutea adlı lotus çiçeği doğu Amerika’da Minnesota’dan Florida’ya kadar olan bir alanda yetişir. Mavimsi yaprakları vardır ve bu yapraklar 30-60 cm boylarında olabilir. Sarı renkte çiçek açarlar. Kızılderililer bu lotus’u yemek olarak kullanmış patates gibi haşlamışlar, tohumlarını ise daha yeşilken kaynatarak yemek yapmışlardır.
Nelumbo nucifera adlı kutsal lotus ise tropik Asya’da yetişir. Buda’nın üzerinde otururken tasvir edildiği gerçek lotus budur. Yaprakları 90 cm genişliğinde, rengi ise sarı-yeşilden tam yeşile kadar değişmektedir. Tam olarak yetiştiğinde birkaç yaprağı su yüzeyinde yatay durumda durur, diğer kısmı ise suyun üzerinde yükselerek 150 cm’ye kadar uzanabilir.
Nelumbo nucifera’nın yaprakları Amerikan Nelumbo lutea’dan daha büyüktür. Çok güzel kokusu, beyaz, kırmızı ve değişik renklerde çiçekleri vardır.

Bitkinin tamamı yemek olarak kullanılabilir. Sapı salatalarda soğuk olarak kullanılırken, kökü pek çok şekilde kullanılabilir. Tohumu ise, pişirilebilir ya da çerez şeklinde yenebilir. Yaprakları haşlama yaparken sarma olarak kullanılır.
Tüm lotus’lar gün içerisinde açar. Sabah erken açar ve akşam olunca kapanırlar.
Araştırmacılar, lotus’ların en önemli özelliğinin sıcaklık değişimlerine çok çabuk adapte olmaktaki ustalıkları olduğunu tespit etmiştir. Gün batımında hava soğurken lotus enerji kullanarak vücut ısısını yükseltir. Güneş yükselirken ise tekrar ısıyı düşürür. Sadece 1 lotus çiçeği 1 watt enerji üretebilir, yani 40 lotus çiçeği bir ampul kadar enerji üretir. Bir başka deyişle, erken Hint döneminde lotus’a atfedilen enerji gerçekten de üretilmektedir.

Bu çiçek, suyun altında çamurun içinde doğmakta, uzayarak suyun yüzeyine ulaşmakta ve ışığı görünce hava ile birlikte çiçekleri açılmaktadır. Bu çiçeklerin ise suyla hiçbir teması olmamaktadır. Ruhun doğumu, gelişmesi ve aydınlanmasını bu çiçekten daha iyi ne tasvir edebilir ki?

Lotus Çiçeği Dövmesi
Son zamanlarda lotus çiçeği dövmesi yaptırma modası var. Bu dövmelerin almaı kişiye göre göre değişebilir. Bir kişinin seçtiği dövme, kendi kişiliği ile ilgili pekçok ipucu verebilir.Lotus çiçeği dövmesi
Beyaz lotus çiçeği, saflığı gösterirken, pembe lotus yücelik, kırmızı lotus ihtiras ve hırs, mavi ise sonsuzluk anlamına gelebilmektedir.
Modern hayat pek çok zorluklarla dolu ve mücadele içerisinde geçiyor. Her mücadele kazanıldığında insan kişiliği yeni bir derinlik kazanıyor ve belki de yeniden doğuyor. Lotus dövmesi güzel olandan ziyade zorlukların üstesinden gelinmesi ve yeniden doğumu ifade edebilir. Hayatta zorluklar yaşayan ve mücadele eden kişilerde bu dövme görülebilir.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>